Trang chủ / Hỏi đáp / Bọn cháu là sinh viên nghiên cứu CNTT nên còn thiếu rất nhiều cả về kinh nghiệm lẫn tài chính. Vậy Tiến sỹ Nguyễn Long có thể cho biết có châm chước nào dành cho các sản phẩm là của các nhóm sinh viên không ạ?

Bọn cháu là sinh viên nghiên cứu CNTT nên còn thiếu rất nhiều cả về kinh nghiệm lẫn tài chính. Vậy Tiến sỹ Nguyễn Long có thể cho biết có châm chước nào dành cho các sản phẩm là của các nhóm sinh viên không ạ?

10/09/2012
Bọn cháu là sinh viên nghiên cứu CNTT nên còn thiếu rất nhiều cả về kinh nghiệm lẫn tài chính. Vậy Tiến sỹ Nguyễn Long có thể cho biết có châm chước nào dành cho các sản phẩm là của các nhóm sinh viên không ạ?

.