Trang chủ / VIDEO (Page 2)
Ngày 8/5, phát động Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2013

Ngày 8/5, phát động Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2013

Trong lĩnh vực CNTT, Giải thưởng Nhân tài Đất Việt vẫn tiếp tục một sân chơi cho các doanh nghiệp có sản phẩm CNTT thành công và những sản phẩm CNTT có tính ứng dụng cao với hai hệ thống sản phẩm dự thi chính là: sản phẩm CNTT Thành công và sản phẩm CNTT […]

Phóng sự 10 năm Nhân tài Đất Việt

Phóng sự 10 năm Nhân tài Đất Việt

Nhân tài Đất Việt đã bước sang năm thứ 10, chúng ta hãy cùng nhìn lại quá trình phát triển và khẳng định uy tín của Giải thưởng.