Trang chủ / Hỏi đáp / Câu hỏi và giải đáp của Ban tổ chức

Câu hỏi và giải đáp của Ban tổ chức

05/05/2013
Câu hỏi và giải đáp của Ban tổ chức

Trả lời: Tập đoàn Bưu chính Viễn Thông Việt Nam là doanh nghiệp chủ đạo của nhà nước trong lĩnh vực Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin. Các sản phẩm và dịch vụ của VNPT được cung cấp rộng rãi trên khắp mọi vùng miền của cả nước, với mọi đối tượng […]

Trả lời: Tập đoàn Bưu chính Viễn Thông Việt Nam là doanh nghiệp chủ đạo của nhà nước trong lĩnh vực Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin. Các sản phẩm và dịch vụ của VNPT được cung cấp rộng rãi trên khắp mọi vùng miền của cả nước, với mọi đối tượng khách hàng. Không một lĩnh vực dịch vụ nào hiện nay mà không có ứng dụng công nghệ thông tin.

Do vậy, những sản phẩm Nhân Tài Đất Việt trong lĩnh vực công nghệ thông tin có một môi trường ứng dụng rộng rãi trong thực tiễn các hoạt động từ quản lý, khai thác vận hành và cung cấp dịch vụ của VNPT.