Trang chủ / Sản phẩm / Năm 2010 / Cộng đồng CNTT đa ngôn ngữ – geeksship.com

Cộng đồng CNTT đa ngôn ngữ – geeksship.com

10/09/2012
Cộng đồng CNTT đa ngôn ngữ – geeksship.com

Thí sinh dự thi: Lê Hoàng Dũng (Trưởng nhóm) Ngày sinh: 21/1/2010 Đ/C: 76 Nguyễn Lộ Trách, Xuân Phú, Huế Email: lehoangdung@live.com Thành viên thứ 2: Lê Quang Thái Ngày sinh: 28/7/1988 Đ/C: Huế Email: lequangthai88@gmail.com Thành viên thứ 3: Trương Đỗ Thiên Hoàng Ngày sinh: 11/2/1984 Đ/C: Huế Email: truongdothienhoang@gmail.com Thành viên thứ 4: […]

Thí sinh dự thi: Lê Hoàng Dũng (Trưởng nhóm)
Ngày sinh: 21/1/2010
Đ/C: 76 Nguyễn Lộ Trách, Xuân Phú, Huế
Email:
lehoangdung@live.com

Thành viên thứ 2: Lê Quang Thái
Ngày sinh: 28/7/1988
Đ/C: Huế
Email:
lequangthai88@gmail.com

Thành viên thứ 3: Trương Đỗ Thiên Hoàng
Ngày sinh: 11/2/1984
Đ/C: Huế
Email: truongdothienhoang@gmail.com

Thành viên thứ 4: Trương Đức Thành
Ngày sinh: 9/6/1988
Đ/C: Huế
Email:
truongducthanh88@gmail.com

Lĩnh vực của sản phẩm dự thi: Phần mềm
Nội dung dự thi: Có tiềm năng ứng dụng

Mô tả sản phẩm: Cộng đồng CNTT đa ngôn ngữ là phần mềm xây dựng một cộng đồng chuyên phục vụ viết bài về CNTT (đặc biệt là lập trình) đáp ứng được các chức năng như hệ thống bài viết dành cho cộng đồng…

Website chứa sản phẩm: http://www.geeksship.com

Xem nhiều