Trang chủ / Sản phẩm / Năm 2014 / Danh sách các sản phẩm đoạt giải Nhân tài Đất Việt năm 2014

Danh sách các sản phẩm đoạt giải Nhân tài Đất Việt năm 2014

20/04/2015
Danh sách các sản phẩm đoạt giải Nhân tài Đất Việt năm 2014

I HỆ THỐNG SẢN PHẨM CNTT THÀNH CÔNG GIẢI Mã HS SẢN PHẨM TÁC GIẢ NHẤT MN1001 CHIP VI ĐIỀU KHIỂN 8 BIT THƯƠNG MẠI CỦA VIỆT NAM SG8V1 Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Thiết kế Vi mạch (ICDREC) – Đại học Quốc gia Tp.HCM NHÌ MB1008 HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN BẢO VỆ […]

I HỆ THỐNG SẢN PHẨM CNTT THÀNH CÔNG

GIẢI

Mã HS

SẢN PHẨM

TÁC GIẢ

NHẤT

MN1001

CHIP VI ĐIỀU KHIỂN 8 BIT THƯƠNG MẠI CỦA VIỆT NAM SG8V1

Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Thiết kế Vi mạch (ICDREC) – Đại học Quốc gia Tp.HCM

NHÌ

MB1008

HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN BẢO VỆ TÍCH HỢP TRẠM BIẾN ÁP @STATIONTM

Công ty TNHH Hệ thống Kỹ thuật Ứng dụng

BA

MN1033

GIẢI PHÁP PHẦN MỀM QUẢN TRỊ NHÂN SỰ VNRESOURCE HRM PRO

Công ty TNHH Tài nguyên Tri thức Việt năng (Vnresource)

KHUYẾN KHÍCH

MB1047

HỆ THỐNG THANH TOÁN ĐA DỊCH VỤ TẠI QUẦY (PAY POST)

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển và Chuyển giao Công nghệ VINA(VINATTI)

MB1063

MẠNG GIÁO DỤC VIỆT NAM – VNEDU

Công ty Phần mềm và Truyền thông VASC và VNPT Thanh Hóa

II – HỆ THỒNG SẢN PHẨM CNTT TRIỂN VỌNG

GIẢI

MÃ HỒ SƠ

SẢN PHẨM

TÁC GIẢ

NHẤT

MN1066

THIẾT BỊ QUẢN LÝ TÍCH HỢP, DỊCH VỤ VÀ HẠ TẦNG MẠNG CHUYÊN NGHIỆP

Công ty Cổ phần Công nghệ Nguồn mở Thế hệ mới

BA

MB1040

GIẢI PHÁP QUẢN LÝ BÁN HÀNG ONLINE TRÊN NỀN TẢNG ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY OPENWAYPOS

Công ty TNHH Con đường mở

MN1043

HỆ THỐNG THU THẬP, LƯU TRỮ, THÔNG TIN ẢNH DICOM (HỆ THỐNG PACS) VÀ HỘI CHUẨN Y TẾ TRỰC TUYẾN BÁCH KHOA

Công ty Cổ phần Công nghệ Thông minh Ưu việt (inext technology)

KHUYẾN KHÍCH

MB1019

GIẢI PHÁP GIÁM SÁT WEBSITE TẬP TRUNG – VNCS Web Monitoring

Công ty Cổ phần Công nghệ An ninh Không gian mạng Việt Nam (VNCS)

MB1046

PHẦN MỀM KẾ TOÁN THUẾ THÔNG MINH iTAS

Công ty Cổ phần Công nghệ Thông tin Đông Nam Á (Seatech)

MN1065

HỆ THỐNG BẢO TÀNG TƯƠNG TÁC THÔNG MINH

Nhóm tác giả:

Lê Yên Thanh, Phạm Việt Khôi, Nguyễn Hải Đăng, Tô Hữu Quân, Nguyễn Huỳnh Duy Hưng, Nguyễn Trọng Khoa, Trần Minh Triết

II – HỆ THỒNG SẢN PHẨM CNTT ỨNG DỤNG TRÊN THIẾT BỊ DI ĐỘNG

GIẢI

Mã HS

SẢN PHẨM

TÁC GiẢ

NHẤT

MB1021

ỨNG DỤNG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÁ NHÂN TRÊN DI ĐỘNG MONEY LOVER

Nhóm ZooStudio

NHÌ

MB1064

BỘ SẢN PHẨM ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ HẠ TẦNG KHÓA CÔNG KHAI TRÊN NỀN TẢNG DI ĐỘNG(MOBILE PKI)-VNPT-MCA

VDC-CA Mobile

KHUYẾN KHÍCH

MB1024

BOMCHAT – GỌI ĐIỆN HD MIỄN PHÍ

Công ty Cổ phần Firsoft