Trang chủ / Hỏi đáp / Năm 2012, Giải thưởng NTĐV thay đổi về tiêu chí cũng như đối tượng dự thi. Việc mở rộng này có phải đang cho thấy sự hạn chế trong việc các sản phẩm tham dự Giải thưởng hay không ?

Năm 2012, Giải thưởng NTĐV thay đổi về tiêu chí cũng như đối tượng dự thi. Việc mở rộng này có phải đang cho thấy sự hạn chế trong việc các sản phẩm tham dự Giải thưởng hay không ?

10/09/2012
Năm 2012, Giải thưởng NTĐV thay đổi về tiêu chí cũng như đối tượng dự thi. Việc mở rộng này có phải đang cho thấy sự hạn chế trong việc các sản phẩm tham dự Giải thưởng hay không ?

.