Trang chủ / Sản phẩm / Năm 2006 / Nhân tài Đất Việt 2006 phá kỷ lục về số sản phẩm dự thi

Nhân tài Đất Việt 2006 phá kỷ lục về số sản phẩm dự thi

10/09/2012
Nhân tài Đất Việt 2006 phá kỷ lục về số sản phẩm dự thi

BTC cuộc thi cho biết, họ đã thực sự bất ngờ với con số sản phẩm tham dự cuộc thi Nhân tài Đất Việt 2006. Điều này chứng tỏ sự quan tâm của quần chúng ngày càng lớn và uy tín của cuộc thi đã được khẳng định. Đặc biệt năm nay cuộc thi đã […]

BTC cuộc thi cho biết, họ đã thực sự bất ngờ với con số sản phẩm tham dự cuộc thi Nhân tài Đất Việt 2006. Điều này chứng tỏ sự quan tâm của quần chúng ngày càng lớn và uy tín của cuộc thi đã được khẳng định. Đặc biệt năm nay cuộc thi đã thu hút được sự tham gia của 7 sản phẩm từ nước ngoài (Anh, Mỹ, Australia, Singapore, Pháp, Đức và Hàn Quốc). Tỷ lệ sản phẩm của các kiều bào năm nay tăng cao cho thấy uy tín của cuộc thi đã mở rộng ra ngoài phạm vi khu vực Việt Nam.

Sản phẩm tham gia Nhân tài Đất Việt 2006 không chỉ tăng về số lượng mà cả về chất lượng, cũng như sự đa dạng của ứng dụng công nghệ thông tin vào các ngành kinh tế, giáo dục, giao thông… Cụ thể như các sản phẩm: “Hệ thống hướng dẫn du lịch trên thiết bị cầm tay (PDA)”, “Thư viện giáo dục”, “Phần mềm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất”, “Hệ thống hiển thị thông chứng khoán sử dụng LED”… Các sản phẩm phần mềm chiếm tỷ lệ dự thi lớn, với số lượng lên đến 130 sản phẩm.

Ông Phạm Huy Hoàn – Trưởng BTC – cho biết: “Nhân tài đất Việt trong lĩnh vực CNTT – TT hiện đang học tập nghiên cứu và công tác ở nước ngoài còn rất nhiều. Do đó, với mục tiêu phát hiện nhiều nhân tài trong lĩnh vực CNTT – TT hơn nữa phục vụ cho việc phát triển nền kinh tế nước nhà, BCT cuộc thi Nhân tài Đất Việt sẽ chú trọng việc truyền thông về cuộc thi ranước ngoài và mong muốn sẽ nhận được nhiều sự ủng hộ của các kiều bào”.

Đến thời điểm này, tổng cộng có 342 thí sinh đăng ký dự thi theo nhóm hoặc cá nhân, trong đó có 43 thí sinh nữ, chiếm 12,6%. Độ tuổi của thí sinh dự thi cũng trải đều từ lứa tuổi 13 đến 66 tuổi.

Theo kế hoạch, BGK – do Giáo sư Viện sĩ Nguyễn Văn Hiệu làm chủ tịch – sẽ bắt đầu thực hiện chấm thi vòng sơ khảo vào cuối tháng 9. Kết quả các sản phẩm lọt vào chung khảo dự kiến được công bố khoảng giữa tháng 10 trên các phương tiện truyền thông đại chúng và trên trang web của cuộc thi Nhân tài Đất Việt (http://www.nhantaidatviet.vnn.vn).

Xem nhiều