Trang chủ / Thư viện ảnh / Nội dung Hồ Sơ đăng ký dự thi Nhân Tài Đất Việt 2012

Nội dung Hồ Sơ đăng ký dự thi Nhân Tài Đất Việt 2012

10/09/2012
Nội dung Hồ Sơ đăng ký dự thi Nhân Tài Đất Việt 2012

Hồ sơ đăng ký Dự thi: Việc điền đầy đủ, súc tích các thông tin về tác giả, sản phẩm dự thi theo mẫu này có vai trò rất quan trọng trong việc đánh giá sản phẩm dự thi. Download chi tiết Bản đăng ký tại đây Bản Cam kết Quyền sở hữu trí tuệ […]

Hồ sơ đăng ký Dự thi: Việc điền đầy đủ, súc tích các thông tin về tác giả, sản phẩm dự thi theo mẫu này có vai trò rất quan trọng trong việc đánh giá sản phẩm dự thi.

Download chi tiết Bản đăng ký tại đây

Bản Cam kết Quyền sở hữu trí tuệ

Download chi tiết Bản cam kết tại đây

Bản mô tả sản phẩm thành công Download tại đây

Bản mô tả sản phẩm Triển vọng Download tại đây