Trang chủ / Sản phẩm / Năm 2011 / Phần mềm Quản trị quan hệ khách hàng genCRM

Phần mềm Quản trị quan hệ khách hàng genCRM

10/09/2012
Phần mềm Quản trị quan hệ khách hàng genCRM

Thành viên thứ nhất: Nguyễn Thành Tân Năm sinh: 20/01/1983 Địa chỉ: Phòng 506 N04B2 phố Duy Tân, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: : tan.nguyen@gen.vn Thành viên thứ hai: Trần Anh Tuấn Năm sinh: 11/02/1983 Địa chỉ: Phòng 506 N04B2 phố Duy Tân, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: tuan.tran@gen.vn Thành viên […]

Thành viên thứ nhất: Nguyễn Thành Tân
Năm sinh: 20/01/1983
Địa chỉ: Phòng 506 N04B2 phố Duy Tân, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội.

Email: : tan.nguyen@gen.vn

Thành viên thứ hai: Trần Anh Tuấn

Năm sinh: 11/02/1983
Địa chỉ: Phòng 506 N04B2 phố Duy Tân, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội.
Email: tuan.tran@gen.vn


Thành viên thứ ba: Nguyễn Thị Hiền
Năm sinh: 03/06/1986
Địa chỉ: : Phòng 506 N04B2 phố Duy Tân, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội.
Email: hien.nguyen@gen.vn

Thành viên thứ tư: Hoàng Văn Cao
Năm sinh: 10/01/1985
Địa chỉ: Phòng 506 N04B2 phố Duy Tân, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội.

.Email: cao.hoang@gen.vn

Thành viên thứ năm: Nguyễn Thị Hạnh

Năm sinh: 19/07/1985
Địa chỉ: Phòng 506 N04B2 phố Duy Tân, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội.
Email:hanh.nguyen@gen.vn

Lĩnh vực dự thi: Phần mềm
Nội dung dự thi: Đã ứng dụng rộng rãi trong thực tế
Mô tả sản phẩm: Phần mềm có thể áp dụng rộng rãi cho tất cả các doanh nghiệp và cả người sử dụng cá nhân, các hiệp hội vì tất cả các mối quan hệ hai chiều giữa người cung cấp và người có nhu cầu để có thể xem như quan hệ giữa người bán hàng và người mua hàng. Người bán cần quan tâm tới người mua để xác định nhu cầu thị trường, hành vi tiêu dùng, phản hồi của thị trường, mức độ thỏa mãn của khách hàng để từ đó điều chỉnh và xây dựng chiến lược kinh doanh cho doanh nghiệp mình. Một cách vô thức, tất cả chúng ta đều đang bằng một cách nào đó để quản lý người mua hàng của mình như: quản lý bằng excel, trên sổ sách, trên phần mềm kế toán, trong danh bạ điện thoại, … Tất cả các cách đó mới chỉ đảm bảo được một phần nhỏ trong yếu tố lưu trữ (chỉ là lưu trữ mà chưa phải là có tổ chức, phân loại).

Khi nhu cầu quản lý nhiều hơn chỉ là lưu trữ, khi số lượng khách hàng lớn hơn hoặc khi cần một mẫu thử lớn hơn để làm thống kê (hay marketing) thì tất yếu các doanh nghiệp cần phải sử dụng một phần mềm chuyên dụng như CRM. Ngoài ra, khi doanh nghiệp làm marketing thì trước khi triển khai chúng ta cần một cơ sở dữ liệu khách hàng để thực hiện chiến dịch, sau khi triển khai chúng ta cũng cần một cơ sở dữ liệu để lưu các kết quả và đưa kết quả đó vào thực tiễn kinh doanh. Do vậy, có thể nói CRM chính là gốc của quá trình marketing.

Xem nhiều