Trang chủ / Sản phẩm / Năm 2013 / Tên sản phẩm dự thi : Hệ thống quản lý thông tin và cơ sở dữ liệu (AI-MIS DB)

Tên sản phẩm dự thi : Hệ thống quản lý thông tin và cơ sở dữ liệu (AI-MIS DB)

01/10/2014
Tên sản phẩm dự thi : Hệ thống quản lý thông tin và cơ sở dữ liệu  (AI-MIS DB)

Tên sản phẩm dự thi : Hệ thống quản lý thông tin và cơ sở dữ liệu (AI-MIS DB) Trước khi áp dụng CNTT, công việc quản lý dữ liệu chủ yếu bằng văn bản giấy tờ. Việc quản lý cơ sở dữ liệu của một tổ chức dựa trên cách làm cũ rất cồng […]

Tên sản phẩm dự thi : Hệ thống quản lý thông tin và cơ sở dữ liệu (AI-MIS DB)

Trước khi áp dụng CNTT, công việc quản lý dữ liệu chủ yếu bằng văn bản giấy tờ. Việc quản lý cơ sở dữ liệu của một tổ chức dựa trên cách làm cũ rất cồng kềnh, thông tin sai lệch hoặc thất lạc giấy tờ. Chính vì lý do đó, sản phẩm ra đời. Nhằm đáp ứng nhu cầu quản lý dữ liệu và thông tin, giảm tải cho cấp quản lý và thuận tiện cho người sử dụng và đảm bảo thông tin chính xác.


Lĩnh vực của sản phẩm dự thi:
1 Phần mềm
0 Phần cứng
0 Dịch vụ CNTT-TT
0 Giải pháp mạng và Tích hợp công nghệ
0 Khác
Nội dung dự thi:
0 Sản phẩm CNTT triển vọng
1 Sản phẩm CNTT thành công
Bạn có đăng ký sản phẩm xét tặng giải này không? :
0 Giải thưởng ứng dụng công nghệ trên thiết bị di động
Khu vực đăng ký dự thi:
1 Khu vực miền Bắc
0 Khu vực miền Nam
0 Kiều bào Việt Nam tại nước ngoài

Nhóm cá nhân :
Họ và tên trưởng nhóm: Hoàng Ngọc Trung
Đại diện cho Tổ chức, Doanh nghiệp :
CÔNG TY TNHH TRÍ TUỆ NHÂN TẠO
Thông tin liên hệ: Cty TNHH Trí tuệ Nhân tạo, 118C Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy,
Hà Nội
Họ tên người đại diện hợp pháp: Hoàng Ngọc Trung
Họ và tên người trình bày sản phẩm: Hoàng Ngọc Trung

1/ Thành viên thứ nhất:
Họ & tên: Hoàng Ngọc Trung
Giới tính: 1 Nam 0 Nữ
Sinh: Ngày 11 tháng 06 năm 1979
Tại: Hà nội
Địa chỉ liên hệ: Hoàng Ngọc Trung, Công ty TNHH Trí tuệ Nhân tạo, 118 C Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: 0912 26 25 24
Email: trunghn@aivietnam.net

Địa chỉ công tác (hoặc học tập, làm thêm tại): Công ty TNHH Trí tuệ Nhân tạo, 118 C Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: 84 – 4 – 2246 6776
Fax:
Email: aivietnam@aivietnam.net
Trình độ học vấn (đánh dấu vào một lựa chọn):
0 Học sinh phổ thông 0 Sinh viên
1 Tốt nghiệp ĐH 0 Sau đại học
Sở thích cá nhân (âm nhạc, thể thao, Internet, chatting…):

2/ Thành viên thứ hai:
Họ & tên: Chu Văn Vệ
Giới tính: 1 Nam 0 Nữ
Sinh: Ngày 18 tháng 01 năm 1950
Tại: Nam Định
Địa chỉ liên hệ: Chu Văn Vệ, Công ty TNHH Trí tuệ Nhân tạo, 118 C Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: 0902226997
Email: vecv@aivietnam.net

Địa chỉ công tác (hoặc học tập, làm thêm tại): Công ty TNHH Trí tuệ Nhân tạo, 118 C Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: 84 – 4 – 2246 6776
Fax:
Email: aivietnam@aivietnam.net
Trình độ học vấn (đánh dấu vào một lựa chọn):
0 Học sinh phổ thông 0 Sinh viên
0 Tốt nghiệp ĐH 1 Sau đại học

Sở thích cá nhân (âm nhạc, thể thao, Internet, chatting…):

3/ Thành viên thứ ba:
Họ & tên: Nguyễn Minh Tuấn
Giới tính: 1 Nam 0 Nữ
Sinh: Ngày 30 tháng 05 năm 1982
Tại: Phú Thọ
Địa chỉ liên hệ: Nguyễn Minh Tuấn, Công ty TNHH Trí tuệ Nhân tạo, 118 C Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: 0988612206
Email: tuannm@aivietnam.net

Địa chỉ công tác (hoặc học tập, làm thêm tại): Công ty TNHH Trí tuệ Nhân tạo, 118 C Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: 84 – 4 – 2246 6776
Fax:
Email: aivietnam@aivietnam.net
Trình độ học vấn (đánh dấu vào một lựa chọn):
0 Học sinh phổ thông 0 Sinh viên
1 Tốt nghiệp ĐH 0 Sau đại học

Sở thích cá nhân (âm nhạc, thể thao, Internet, chatting…):

4/ Thành viên thứ tư:
Họ & tên: Lê Anh Tuấn
Giới tính: 1 Nam 0 Nữ
Sinh: Ngày 23 tháng 03 năm 1979
Tại: Phú Thọ
Địa chỉ liên hệ: Lê Anh Tuấn, Công ty TNHH Trí tuệ Nhân tạo, 118 C Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: 0915 26 53 59
Email: tuanla@aivietnam.net

Địa chỉ công tác (hoặc học tập, làm thêm tại): Công ty TNHH Trí tuệ Nhân tạo, 118 C Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: 84 – 4 – 2246 6776
Fax:
Email: aivietnam@aivietnam.net
Trình độ học vấn (đánh dấu vào một lựa chọn):
0 Học sinh phổ thông 0 Sinh viên
0 Tốt nghiệp ĐH 1 Sau đại học

Sở thích cá nhân (âm nhạc, thể thao, Internet, chatting…):

5/ Thành viên thứ năm:
Họ & tên: Bùi Xuân Thiều
Giới tính: 1 Nam 0 Nữ
Sinh: Ngày 29 tháng 06 năm 1980
Tại: Thái Nguyên
Địa chỉ liên hệ: Bùi Xuân Thiều, Công ty TNHH Trí tuệ Nhân tạo, 118 C Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: 0982718330
Email: thieubx@aivietnam.net

Địa chỉ công tác (hoặc học tập, làm thêm tại): Công ty TNHH Trí tuệ Nhân tạo, 118 C Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: 84 – 4 – 2246 6776
Fax:
Email: aivietnam@aivietnam.net
Trình độ học vấn (đánh dấu vào một lựa chọn):
0 Học sinh phổ thông 0 Sinh viên
1 Tốt nghiệp ĐH 0 Sau đại học

Sở thích cá nhân (âm nhạc, thể thao, Internet, chatting…):

6/ Thành viên thứ sáu:
Họ & tên: Phan Đắc Sơn
Giới tính: 1 Nam 0 Nữ
Sinh: Ngày 24 tháng 12 năm 1989
Tại: Vĩnh Phúc
Địa chỉ liên hệ: Phan Đắc Sơn, Công ty TNHH Trí tuệ Nhân tạo, 118 C Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: 0918682310
Email: sonpd@aivietnam.net

Địa chỉ công tác (hoặc học tập, làm thêm tại): Công ty TNHH Trí tuệ Nhân tạo, 118 C Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: 84 – 4 – 2246 6776
Fax:
Email: aivietnam@aivietnam.net
Trình độ học vấn (đánh dấu vào một lựa chọn):
0 Học sinh phổ thông 0 Sinh viên
1 Tốt nghiệp ĐH 0 Sau đại học

Sở thích cá nhân (âm nhạc, thể thao, Internet, chatting…):

7/ Thành viên thứ bảy:
Họ & tên: Hoàng Văn Út
Giới tính: 1 Nam 0 Nữ
Sinh: Ngày 10 tháng 05 năm 1987
Tại: Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Hoàng Văn Út, Công ty TNHH Trí tuệ Nhân tạo, 118 C Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: 01666168887
Email: uthv@aivietnam.net

Địa chỉ công tác (hoặc học tập, làm thêm tại): Công ty TNHH Trí tuệ Nhân tạo, 118 C Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: 84 – 4 – 2246 6776
Fax:
Email: aivietnam@aivietnam.net
Trình độ học vấn (đánh dấu vào một lựa chọn):
0 Học sinh phổ thông 0 Sinh viên
1 Tốt nghiệp ĐH 0 Sau đại học

Sở thích cá nhân (âm nhạc, thể thao, Internet, chatting…):

8/ Thành viên thứ tám:
Họ & tên: Nguyễn Xuân Khởi
Giới tính: 1 Nam 0 Nữ
Sinh: Ngày 29 tháng 04 năm 1983
Tại: Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Nguyễn Xuân Khởi, Công ty TNHH Trí tuệ Nhân tạo, 118 C Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: 0902498668
Email: khoinx@aivietnam.net

Địa chỉ công tác (hoặc học tập, làm thêm tại): Công ty TNHH Trí tuệ Nhân tạo, 118 C Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: 84 – 4 – 2246 6776
Fax:
Email: aivietnam@aivietnam.net
Trình độ học vấn (đánh dấu vào một lựa chọn):
0 Học sinh phổ thông 0 Sinh viên
1 Tốt nghiệp ĐH 0 Sau đại học

Sở thích cá nhân (âm nhạc, thể thao, Internet, chatting…):

9/ Thành viên thứ chín:
Họ & tên: Lê Anh Dũng
Giới tính: 1 Nam 0 Nữ
Sinh: Ngày 18 tháng 7 năm 1981
Tại: Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Lê Anh Dũng, Công ty TNHH Trí tuệ Nhân tạo, 118 C Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: 0989970688
Email: dungla@aivietnam.net

Địa chỉ công tác (hoặc học tập, làm thêm tại): Công ty TNHH Trí tuệ Nhân tạo, 118 C Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: 84 – 4 – 2246 6776
Fax:
Email: aivietnam@aivietnam.net
Trình độ học vấn (đánh dấu vào một lựa chọn):
0 Học sinh phổ thông 0 Sinh viên
1 Tốt nghiệp ĐH 0 Sau đại học

Sở thích cá nhân (âm nhạc, thể thao, Internet, chatting…):

10/ Thành viên thứ mười:
Họ & tên: Nguyễn Thanh Cường
Giới tính: 1 Nam 0 Nữ
Sinh: Ngày 15 tháng 11 năm 1978
Tại: Quảng Ninh
Địa chỉ liên hệ: Nguyễn Thanh Cường, Công ty TNHH Trí tuệ Nhân tạo, 118 C Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: 0912070867
Email: cuongnt@aivietnam.net

Địa chỉ công tác (hoặc học tập, làm thêm tại): Công ty TNHH Trí tuệ Nhân tạo, 118 C Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: 84 – 4 – 2246 6776
Fax:
Email: aivietnam@aivietnam.net
Trình độ học vấn (đánh dấu vào một lựa chọn):
0 Học sinh phổ thông 0 Sinh viên
1 Tốt nghiệp ĐH 0 Sau đại học

Sở thích cá nhân (âm nhạc, thể thao, Internet, chatting…):

11/ Thành viên thứ mười một:
Họ & tên: Lê Xuân Long
Giới tính: 1 Nam 0 Nữ
Sinh: Ngày 19 tháng 02 năm 1988
Tại: Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Lê Xuân Long, Công ty TNHH Trí tuệ Nhân tạo, 118 C Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: 098 313 9899
Email: longlx@aivietnam.net

Địa chỉ công tác (hoặc học tập, làm thêm tại): Công ty TNHH Trí tuệ Nhân tạo, 118 C Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: 84 – 4 – 2246 6776
Fax:
Email: aivietnam@aivietnam.net
Trình độ học vấn (đánh dấu vào một lựa chọn):
0 Học sinh phổ thông 0 Sinh viên
1 Tốt nghiệp ĐH 0 Sau đại học

Sở thích cá nhân (âm nhạc, thể thao, Internet, chatting…):

12/ Thành viên thứ mười hai:
Họ & tên: Ngô Văn Nghị
Giới tính: 1 Nam 0 Nữ
Sinh: Ngày 12 tháng 06 năm 1984
Tại: Thanh Hoá
Địa chỉ liên hệ: Ngô Văn Nghị, Công ty TNHH Trí tuệ Nhân tạo, 118 C Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: 0972455822
Email: nghinv@aivietnam.net

Địa chỉ công tác (hoặc học tập, làm thêm tại): Công ty TNHH Trí tuệ Nhân tạo, 118 C Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: 84 – 4 – 2246 6776
Fax:
Email: aivietnam@aivietnam.net
Trình độ học vấn (đánh dấu vào một lựa chọn):
0 Học sinh phổ thông 0 Sinh viên
1 Tốt nghiệp ĐH 0 Sau đại học

Sở thích cá nhân (âm nhạc, thể thao, Internet, chatting…):

13/ Thành viên thứ mười ba:
Họ & tên: Trần Đức Dũng
Giới tính: 1 Nam 0 Nữ
Sinh: Ngày 16 tháng 03 năm 1986
Tại: Hoà Bình
Địa chỉ liên hệ: Trần Đức Dũng, Công ty TNHH Trí tuệ Nhân tạo, 118 C Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: 0984778864
Email: dungtd@aivietnam.net

Địa chỉ công tác (hoặc học tập, làm thêm tại): Công ty TNHH Trí tuệ Nhân tạo, 118 C Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: 84 – 4 – 2246 6776
Fax:
Email: aivietnam@aivietnam.net
Trình độ học vấn (đánh dấu vào một lựa chọn):
0 Học sinh phổ thông 0 Sinh viên
1 Tốt nghiệp ĐH 0 Sau đại học

Sở thích cá nhân (âm nhạc, thể thao, Internet, chatting…):

14/ Thành viên thứ mười bốn:
Họ & tên: Nguyễn Khánh Dương
Giới tính: 1 Nam 0 Nữ
Sinh: Ngày 24 tháng 02 năm 1988
Tại: Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Nguyễn Khánh Dương, Công ty TNHH Trí tuệ Nhân tạo, 118 C Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel:0974220488
Email: duongnk@aivietnam.net

Địa chỉ công tác (hoặc học tập, làm thêm tại): Công ty TNHH Trí tuệ Nhân tạo, 118 C Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: 84 – 4 – 2246 6776
Fax:
Email: aivietnam@aivietnam.net
Trình độ học vấn (đánh dấu vào một lựa chọn):
0 Học sinh phổ thông 0 Sinh viên
1 Tốt nghiệp ĐH 0 Sau đại học

Sở thích cá nhân (âm nhạc, thể thao, Internet, chatting…):

15/ Thành viên thứ mười lăm:
Họ & tên: Nguyễn Anh Tú
Giới tính: 1 Nam 0 Nữ
Sinh: Ngày 23 tháng 09 năm 1989
Tại: Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Nguyễn Anh Tú, Công ty TNHH Trí tuệ Nhân tạo, 118 C Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: 0912485354
Email: tuna@aivietnam.net

Địa chỉ công tác (hoặc học tập, làm thêm tại): Công ty TNHH Trí tuệ Nhân tạo, 118 C Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: 84 – 4 – 2246 6776
Fax:
Email: aivietnam@aivietnam.net
Trình độ học vấn (đánh dấu vào một lựa chọn):
0 Học sinh phổ thông 0 Sinh viên
1 Tốt nghiệp ĐH 0 Sau đại học

Sở thích cá nhân (âm nhạc, thể thao, Internet, chatting…):

16/ Thành viên thứ mười sáu:
Họ & tên: Hà Thế Anh
Giới tính: 1 Nam 0 Nữ
Sinh: Ngày 06 tháng 12 năm 1982
Tại: Hải Dương
Địa chỉ liên hệ: Hà Thế Anh, Công ty TNHH Trí tuệ Nhân tạo, 118 C Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: 0983828891
Email: anhht@aivietnam.net

Địa chỉ công tác (hoặc học tập, làm thêm tại): Công ty TNHH Trí tuệ Nhân tạo, 118 C Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: 84 – 4 – 2246 6776
Fax:
Email: aivietnam@aivietnam.net
Trình độ học vấn (đánh dấu vào một lựa chọn):
0 Học sinh phổ thông 0 Sinh viên
1 Tốt nghiệp ĐH 0 Sau đại học

Sở thích cá nhân (âm nhạc, thể thao, Internet, chatting…):

17/ Thành viên thứ mười bảy:
Họ & tên: Hồng Minh Châu
Giới tính: 0 Nam 1 Nữ
Sinh: Ngày 01 tháng 02 năm 1983
Tại: Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Hồng Minh Châu, Công ty TNHH Trí tuệ Nhân tạo, 118 C Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: 0985906232
Email: chauhm@aivietnam.net

Địa chỉ công tác (hoặc học tập, làm thêm tại): Công ty TNHH Trí tuệ Nhân tạo, 118 C Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: 84 – 4 – 2246 6776
Fax:
Email: aivietnam@aivietnam.net
Trình độ học vấn (đánh dấu vào một lựa chọn):
0 Học sinh phổ thông 0 Sinh viên
0 Tốt nghiệp ĐH 1 Sau đại học

Sở thích cá nhân (âm nhạc, thể thao, Internet, chatting…):

18/ Thành viên thứ mười tám:
Họ & tên: Phí Phương Dung
Giới tính: 0 Nam 1 Nữ
Sinh: Ngày 08 tháng 09 năm 1983
Tại: Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Phí Phương Dung, Công ty TNHH Trí tuệ Nhân tạo, 118 C Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: 0943172089
Email: dungpp@aivietnam.net

Địa chỉ công tác (hoặc học tập, làm thêm tại): Công ty TNHH Trí tuệ Nhân tạo, 118 C Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: 84 – 4 – 2246 6776
Fax:
Email: aivietnam@aivietnam.net
Trình độ học vấn (đánh dấu vào một lựa chọn):
0 Học sinh phổ thông 0 Sinh viên
1 Tốt nghiệp ĐH 0 Sau đại học

Sở thích cá nhân (âm nhạc, thể thao, Internet, chatting…):

19/ Thành viên thứ mười chín:
Họ & tên: Hà Văn Minh
Giới tính: 1 Nam 0 Nữ
Sinh: Ngày 23 tháng 12 năm 1989
Tại: Bắc Giang
Địa chỉ liên hệ: Hà Văn Minh, Công ty TNHH Trí tuệ Nhân tạo, 118 C Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: ĐTDĐ 0977994203
Email: minhhv@aivietnam.net

Địa chỉ công tác (hoặc học tập, làm thêm tại): Công ty TNHH Trí tuệ Nhân tạo, 118 C Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: 84 – 4 – 2246 6776
Fax:
Email: aivietnam@aivietnam.net
Trình độ học vấn (đánh dấu vào một lựa chọn):
0 Học sinh phổ thông 0 Sinh viên
1 Tốt nghiệp ĐH 0 Sau đại học

Sở thích cá nhân (âm nhạc, thể thao, Internet, chatting…):

20/ Thành viên thứ hai mươi:
Họ & tên: Lưu Minh Dương
Giới tính: 1 Nam 0 Nữ
Sinh: Ngày 31 tháng 08 năm 1990
Tại: Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Lưu Minh Dương, Công ty TNHH Trí tuệ Nhân tạo, 118 C Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: ĐTDĐ 0973687140
Email: duonglm@aivietnam.net

Địa chỉ công tác (hoặc học tập, làm thêm tại): Công ty TNHH Trí tuệ Nhân tạo, 118 C Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: 84 – 4 – 2246 6776
Fax:
Email: aivietnam@aivietnam.net
Trình độ học vấn (đánh dấu vào một lựa chọn):
0 Học sinh phổ thông 0 Sinh viên
1 Tốt nghiệp ĐH 0 Sau đại học

Sở thích cá nhân (âm nhạc, thể thao, Internet, chatting…):

21/ Thành viên thứ hai mươi mốt:
Họ & tên: Trần Hoài Thu
Giới tính: 0 Nam 1 Nữ
Sinh: Ngày 25 tháng 01 năm 1987
Tại: Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Trần Hoài Thu, Công ty TNHH Trí tuệ Nhân tạo, 118 C Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: ĐTDĐ 0942341516
Email: thuth@aivietnam.net

Địa chỉ công tác (hoặc học tập, làm thêm tại): Công ty TNHH Trí tuệ Nhân tạo, 118 C Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: 84 – 4 – 2246 6776
Fax:
Email: aivietnam@aivietnam.net
Trình độ học vấn (đánh dấu vào một lựa chọn):
0 Học sinh phổ thông 0 Sinh viên
0 Tốt nghiệp ĐH 1 Sau đại học

Sở thích cá nhân (âm nhạc, thể thao, Internet, chatting…):

22/ Thành viên thứ hai mươi hai:
Họ & tên: Lê Văn Dưỡng
Giới tính: 1 Nam 0 Nữ
Sinh: Ngày 15 tháng 10 năm 1984
Tại: Thanh Hóa
Địa chỉ liên hệ: Lê Văn Dưỡng, Công ty TNHH Trí tuệ Nhân tạo, 118 C Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: ĐTDĐ 0987452536
Email: duonglv@aivietnam.net

Địa chỉ công tác (hoặc học tập, làm thêm tại): Công ty TNHH Trí tuệ Nhân tạo, 118 C Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: 84 – 4 – 2246 6776
Fax:
Email: aivietnam@aivietnam.net
Trình độ học vấn (đánh dấu vào một lựa chọn):
0 Học sinh phổ thông 0 Sinh viên
1 Tốt nghiệp ĐH 0 Sau đại học

Sở thích cá nhân (âm nhạc, thể thao, Internet, chatting…):

23/ Thành viên thứ hai mươi ba:
Họ & tên: Vũ Sỹ Vương
Giới tính: 1 Nam 0 Nữ
Sinh: Ngày 21 tháng 01 năm 1984
Tại: Hưng Yên
Địa chỉ liên hệ: Vũ Sỹ Vương, Công ty TNHH Trí tuệ Nhân tạo, 118 C Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: 0945133949
Email: vuongvs@aivietnam.net

Địa chỉ công tác (hoặc học tập, làm thêm tại): Công ty TNHH Trí tuệ Nhân tạo, 118 C Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: 84 – 4 – 2246 6776
Fax:
Email: aivietnam@aivietnam.net
Trình độ học vấn (đánh dấu vào một lựa chọn):
0 Học sinh phổ thông 0 Sinh viên
1 Tốt nghiệp ĐH 0 Sau đại học

Sở thích cá nhân (âm nhạc, thể thao, Internet, chatting…):

24/ Thành viên thứ hai mươi tư:
Họ & tên: Nguyễn Đăng Dũng
Giới tính: 1 Nam 0 Nữ
Sinh: Ngày 20 tháng 07 năm 1987
Tại: Thanh Hóa
Địa chỉ liên hệ: Nguyễn Đăng Dũng, Công ty TNHH Trí tuệ Nhân tạo, 118 C Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: 0976302009
Email: dungnd@aivietnam.net

Địa chỉ công tác (hoặc học tập, làm thêm tại): Công ty TNHH Trí tuệ Nhân tạo, 118 C Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: 84 – 4 – 2246 6776
Fax:
Email: aivietnam@aivietnam.net
Trình độ học vấn (đánh dấu vào một lựa chọn):
0 Học sinh phổ thông 0 Sinh viên
1 Tốt nghiệp ĐH 0 Sau đại học

25/ Thành viên thứ hai mươi lăm:
Họ & tên: Nguyễn Văn Hải
Giới tính: 1 Nam 0 Nữ
Sinh: Ngày 11 tháng 12 năm 1983
Tại: Thanh Hóa
Địa chỉ liên hệ: Nguyễn Văn Hải, Công ty TNHH Trí tuệ Nhân tạo, 118 C Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: 0982584088
Email: hainv@aivietnam.net

Địa chỉ công tác (hoặc học tập, làm thêm tại): Công ty TNHH Trí tuệ Nhân tạo, 118 C Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: 84 – 4 – 2246 6776
Fax:
Email: aivietnam@aivietnam.net