Trang chủ / Sản phẩm / Năm 2009 / Thu điện, nước thời công nghệ số

Thu điện, nước thời công nghệ số

10/09/2012
Thu điện, nước thời công nghệ số

Theo nhóm tác giả, Giải pháp, phần mềm ra đời đã giải quyết dược nhiều vấn đề. Từ việc tự động hoá nhập liệu chỉ số tiêu thụ điện, nước cho các nhà máy nước, đơn vị phân phối bằng cách nhận dạng mã khách hàng, chỉ số tiêu thụ điện, nước. Cho phép người […]

Theo nhóm tác giả, Giải pháp, phần mềm ra đời đã giải quyết dược nhiều vấn đề. Từ việc tự động hoá nhập liệu chỉ số tiêu thụ điện, nước cho các nhà máy nước, đơn vị phân phối bằng cách nhận dạng mã khách hàng, chỉ số tiêu thụ điện, nước.

Cho phép người sử dụng tự định nghĩa các mẫu ghi chỉ số tiêu thụ, sử dụgn các mẫu ghi chỉ số khác nhau mà không ảnh hưởng đến việc nhận dạng. Giải quyết vấn đề tích hợp dữ liệu với các hệ thống đang được sử dụng tại các đơn vị phân phối điện, nước như hệ thống “Quản lý khách hàng và in hoá đơn”.

Chương trình cung cấp công cụ tích hợp, chỉ cần khai báo các tham số là có thể lấy được dữ liệu từ các hệ thống khác cũng như đưa dữ liệu vào hệ thống khác mà không cần phải sửa các hệ thống đã có. Hiện tại chương trình cho phép tích hợp dữ liệu với các hệ thống sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu là SQL Server và Oracle.

Giải quyết vấn đề xử lý kết quả nhận dạng thấp. Hệ thống nhận dạng có khả năng đánh giá các kết quả sau khi nhận dạng và cung cấp công cụ cho người sử dụng có thể hiệu chỉnh kết quả nhận dạng thấp mà không cần phải lục lại các tờ ghi chỉ số tiêu thụ để xem lại. Đây cũng là một ưu điểm lớn của chương trình.

Rồi giúp giải quyết vấn đề trích chọn mẫu để học. Trong các hệ thống nhận dạng ký tự Offline, việc học mẫu từ người sử dụng là rất khó. Nhóm tác giải đưa ra giải pháp và công cụ cho phép thu thập mẫu chữ viết tay từ các bán bộ ghi chỉ số tiêu thụ điện nước một cách đơn giản và thuận tiện.

Thời gian trung bình mà hệ thống nhận dạng một tờ ghi chỉ số tiêu thụ chỉ khoảng 1-2 giây tuỳ theo số lượng khách hàng trên tờ giấy tiêu thụ. Tính trung bình hệ thống nhận dạng sẽ mất khoảng 1,1giây để nhận dạng một tờ ghi chỉ số tiêu thụ trong đó có dữ liệu của 5 khách hàng. Tốc độ nhận dạng này có thể tương đương với tốc độ scan giấy của máy quét có khả năng xử lý cao. Nếu một đơn vị cung cấp điện, nước có khoảng 100 ngàn khách hàng thì thời gian để nhân dạng toàn bộ chỉ số tiêu thị sẽ là: 100.000*1,1/5=22 000 giây, tương đương với 6 giờ. Con số này cho thấy thời gian tiết kiệm cho việc nhập liệu số liệu tiêu thụ là rất lớn.

Trong phạm vi của dự án này, các tác giả tập trung vào giải quyết vấn đề thu thập dữ liệu tự động cho ngành điện, nước, xử lý với bài toán một thông tin (thông tin khách hàng) được sử dụng để tham chiếu cho nhiều thông tin (các tháng để ghi chỉ số tiêu thụ). T

ương lai, nhóm sẽ mở rộng chương trình giải quyết các bài toán khác như các đơn vị phân phối sản phẩm đến các các cửa hàng bán lẻ (như bánh kẹo, bột giặt…) cuối tháng cần nắm các thông tin về số liệu tiêu thụ thực tế của từng mặt hàng nhằm quyết định số lượng phân phối sản phẩm cho tháng tiếp theo hay lên kết hoạch sản xuất…

Tham gia dự thi Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2009 ở nhóm sản phẩm Công nghệ thông tin có tiềm năng ứng dụng trong thực tế, hiện sản phẩm có thể được dùng tham khảo miễn phí. Những đơn vị cung cấp điện, nước trên toàn quốc đều có thể sử dụng phần mềm này để tự đông hoá việc nhập số liệu tiêu thụ điện, nước của khách hàng.

Khả năng thuyết phục các đơn vị cung cấp điện, nước sử dụng phần mềm này nằm ở chỗ số lượng khách hàng sử dụng điện, nước là rất lớn và mỗi tháng đều phải thực hiện một lần nhập số liệu tiêu thụ của khách hàng. Không chỉ phục vụ hiệu quả cho các đơn vị kinh doanh điện, nước ở các tỉnh, thành phố, phần mềm còn có thể ứng dụng đến tận các xã, phường để thu thập số liệu.

Thuỷ Nguyên

Xem nhiều