Trang chủ / Hỏi đáp / Với tư cách Chủ tịch HĐGK, anh Nguyễn Long có thể tư vấn giúp cho những nhóm định tham gia Giải thưởng xem làm thế nào để sản phẩm có thể lọt qua vòng sơ khảo vì được biết chấm sơ khảo chỉ chấm trên tài liệu nộp?

Với tư cách Chủ tịch HĐGK, anh Nguyễn Long có thể tư vấn giúp cho những nhóm định tham gia Giải thưởng xem làm thế nào để sản phẩm có thể lọt qua vòng sơ khảo vì được biết chấm sơ khảo chỉ chấm trên tài liệu nộp?

10/09/2012
Với tư cách Chủ tịch HĐGK, anh Nguyễn Long có thể tư vấn giúp cho những nhóm định tham gia Giải thưởng xem làm thế nào để sản phẩm có thể lọt qua vòng sơ khảo vì được biết chấm sơ khảo chỉ chấm trên tài liệu nộp?

.