CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG NHÂN TÀI ĐẤT VIỆT 2017

I. Trong lĩnh vực CNTT:

Có 03 hệ thống sản phẩm dự thi chính là:

– Sản phẩm CNTT Tiềm năng

– Sản phẩm CNTT Khởi nghiệp

– Sản phẩm CNTT Kêt nối – Di động

Mỗi hệ thống sản phẩm có:

* 01 giải Nhất trị giá 100 triệu đồng

* 01 giải Nhì trị giá 50 triệu đồng

* 01 giải Ba trị giá 30 triệu đồng cùng phần thưởng của các đơn vị tài trợ.

II. Trong lĩnh vực Khoa học công nghệ và lĩnh vực Y dược:

Giải thưởng được trao tặng cho tác giả hoặc tập thể tác giả công trình hoặc cụm công trình nghiên cứu xuất sắc đã được ứng dụng vào thực tiễn đạt được hiệu quả kinh tế-xã hội có ý nghĩa lớn với trị giá 100 triệu đồng mỗi giải.

III. Trong lĩnh vực Môi trường:

Giải thưởng Bảo vệ môi trường được tặng cho tập thể hoặc tổ chức trong cộng đồng dân cư, tập thể hoặc cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động bảo vệ môi trường, xây dựng thành công khu dân cư xanh với:

* Giải Nhất trị giá 100 triệu đồng

* Giải Nhì trị giá 50 triệu đồng

* Giải Ba trị giá 30 triệu đồng

IV. Giải thưởng Khuyến tài:

Giải thưởng do Hội Khuyến học Việt Nam đề xuất nhằm khuyến khích những tài năng từ tinh thần tự học, tự nghiên cứu đã nỗ lực vượt khó để tạo ra những sản phẩm, công trình mang lại lợi ích trực tiếp cho cộng đồng dân cư tại địa phương và các khu vực lân cận.

 

BAN TỔ CHỨC GIẢI THƯỞNG NHÂN TÀI ĐẤT VIỆT 2017

 

Tải về file Cơ cấu giải thưởng