CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG NHÂN TÀI ĐẤT VIỆT 2018

I. Trong lĩnh vực CNTT

Có 03 hệ thống sản phẩm dự thi chính là:

– Sản phẩm Số triển vọng

– Sản phẩm CNTT Khởi nghiệp

– Sản phẩm CNTT Kêt nối, Di động

Mỗi hệ thống sản phẩm có:

* 01 giải Nhất trị giá 200 triệu đồng

* 01 giải Nhì trị giá 100 triệu đồng

* 01 giải Ba trị giá 50 triệu đồng cùng phần thưởng của các đơn vị tài trợ.

II. Giải thưởng Khoa học Công nghệ

Năm 2018 tiếp tục trao tặng cho tác giả hoặc tập thể tác giả công trình hoặc cụm công trình nghiên cứu xuất sắc đã được ứng dụng vào thực tiễn đạt được hiệu quả kinh tế-xã hội có ý nghĩa lớn. Giải Nhất trị giá 200 triệu đồng.

III. Giải thưởng Y dược

Được trao tặng cho tác giả hoặc tập thể tác giả công trình hoặc cụm công trình nghiên cứu xuất sắc về Y dược đã được ứng dụng vào thực tiễn đạt được hiệu quả cao trong khám chữa bệnh và và có ý nghĩa kinh tế – xã hội lớn. Giải Nhất trị giá 200 triệu đồng.

IV. Giải thưởng Môi trường

Được tặng cho tập thể hoặc tổ chức trong cộng đồng dân cư (có thể là tập thể các thành viên của hội quần chúng, tập thể các học sinh hoặc sinh viên, thành viên câu lạc bộ…) doanh nghiệp hoặc cơ quan (gọi tắt là tập thể) hoặc cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động bảo vệ môi trường, xây dựng thành công khu dân cư xanh. Giải Nhất trị giá 200 triệu đồng.

V. Giải thưởng Khuyến tài

Do Hội Khuyến học Việt Nam đề xuất nhằm khuyến khích những tài năng từ tinh thần tự học, tự nghiên cứu đã nỗ lực vượt khó để tạo ra những sản phẩm, công trình mang lại lợi ích trực tiếp cho cộng đồng dân cư tại địa phương và các khu vực lân cận. Mỗi giải thưởng trị giá 50 triệu đồng.

BAN TỔ CHỨC

GIẢI THƯỞNG NHÂN TÀI ĐẤT VIỆT 2018

Tải về file Cơ cấu giải thưởng