Trang chủ / Hỏi đáp
Bộ hỏi đáp Q&A họp báo Nhân Tài Đất Việt 2016

Bộ hỏi đáp Q&A họp báo Nhân Tài Đất Việt 2016

BTC làm rõ về những điểm đối mới của Giải thưởng Nhân tài Đất Việt năm nay, đặc biệt là nội dung dành cho startup? Những điểm đổi mới của Giải thưởng Nhân tài Đất Việt năm 2016: + Chủ đề “Vì chất lượng cuộc sống” Có thể nói, điểm mới nhất của Giải thưởng […]

Câu hỏi và giải đáp của Ban tổ chức

Câu hỏi và giải đáp của Ban tổ chức

Trả lời: Tập đoàn Bưu chính Viễn Thông Việt Nam là doanh nghiệp chủ đạo của nhà nước trong lĩnh vực Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin. Các sản phẩm và dịch vụ của VNPT được cung cấp rộng rãi trên khắp mọi vùng miền của cả nước, với mọi đối tượng […]

Xin cho biết lý do VNPT đã trở thành nhà tài trợ chính cho giải thưởng trong suốt 7 năm qua? Đã có rất nhiều sản phẩm được tôn vinh tại Giải thưởng, đã có sản phẩm nào được VNPT lựa chọn, ứng dụng vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn chưa?

Xin cho biết lý do VNPT đã trở thành nhà tài trợ chính cho giải thưởng trong suốt 7 năm qua? Đã có rất nhiều sản phẩm được tôn vinh tại Giải thưởng, đã có sản phẩm nào được VNPT lựa chọn, ứng dụng vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn chưa?

VNPT cũng luôn xác định công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực là một trong những chính sách quan trọng và xuyên suốt; bên cạnh đó, với trách nhiệm xã hội của mình, VNPT cũng là doanh nghiệp nhà nước đi đầu trong các hoạt động cộng đồng, khuyến học khuyến tài. […]

Cách thức chấm thi và trao giải Giải thưởng Nhân tài Đất Việt?

Cách thức chấm thi và trao giải Giải thưởng Nhân tài Đất Việt?

Ban Tổ chức cho biết cách thức chấm thi và trao giải Giải thưởng Nhân tài Đất Việt? Trả lời: – Ban Tổ chức áp dụng phương pháp chấm chéo; tiến hành khảo sát thực tế về tính ứng dụng của sản phẩm; thí sinh trực tiếp trình bày và phản biện trước hội đồng […]