Trang chủ / Báo chí / Giải thưởng Nhân tài Đất Việt: Bệ phóng thành công cho các tài năng CNTT!