Trang chủ / Sản phẩm / Năm 2016 / Tên sản phẩm: Hệ thống phần mềm iso điện tử

Tên sản phẩm: Hệ thống phần mềm iso điện tử

14/10/2016

Lĩnh vực dự thi: Sản phẩm CNTT triển vọng

Hệ thống phần mềm ISO điện tử được phát triển dựa trên:

– Hệ thống ISO điện tử của iDAS được phát triển dựa trên việc tích hợp các tiêu chuẩn ISO như ISO 9001; ISO 14001; ISO/IEC 27001…và việc tích hợp ERP và nâng cao năng suất cho các doanh nghiệp trong quá trình triển khai thực hiện vào thực tế.

– Hiện nay việc áp dụng ISO tại các doanh nghiệp như ISO 9001; ISO 14001; ISO/IEC 27001…cũng như cơ quan quản lý nhà nước đang được quan tâm rất lớn và vận hành không những trong nước mà trên quốc tế. Nhưng trên thực tế hiện nay các doanh nghiệp và các cơ quan nhà nước hầu hết áp dụng ISO trên bản cứng không sử dụng phần mềm chính vì vậy trong quá trình thực hiện còn chưa đem lại hiệu quả cao như mong muốn như: Việc sửa đổi tài liệu; việc kiểm soát tài liệu hồ sơ còn khó khăn; hiểu về ISO còn chưa nhất quán dẫn đến việc thực hiện chưa được tuân thủ ở mức độ cao như mong muốn.

– Mặt khác việc triển khai hệ thống ISO điện tử – iDAS này liên tục được nâng cấp và cải tiến theo đúng yêu cầu của khách hàng cùng với việc nâng cấp cho phù hợp với các tiêu chuẩn ISO trên quốc tế khi thay đổi phiên bản mới tránh cho các doanh nghiệp khi áp dụng phải thuê đơn vị tư vấn triển khai mà vẫn đáp ứng được yêu cầu tiêu chuẩn khi áp dụng hệ thống phần mềm này. Chính vì vậy Công ty Tư vấn Chất lượng và phát triển công nghệ quyết định xây dựng hệ thống ISO điện tử với các Modules tích hợp với nhau và vận hành theo đúng các yêu cầu tiêu chuẩn ISO như ISO 9001; ISO 27001; ISO 14001…Nhằm ngày càng nâng cao tính hiệu quả cũng như cho các doanh nghiệp thuận lợi cho việc triển khai thực hiện.

Nhóm tác giả: Trung tâm Phát triển Phầm mềm – Công ty TNHH Tư vấn Chất lượng và Phát triển Công nghệ

– Nguyễn Duy Hiền

– Nguyễn Tất Tùng

– Phạm Chí Cường

– Nguyễn Văn Thành

– Nguyễn Thị Nhung