Trang chủ / Uncategorized
Phát động “Giải thưởng Nhân tài Đất Việt năm 2023”

Phát động “Giải thưởng Nhân tài Đất Việt năm 2023”

Ban tổ chức cho biết Giải thưởng Nhân tài Đất Việt năm 2023, các sản phẩm dự thi sẽ bao trùm lên nhiều lĩnh vực, được đánh giá theo 4 tiêu chí cơ bản và có thể nhận được giải thưởng giá trị lên tới 200 triệu đồng.