Trang chủ / Uncategorized
Sản phẩm lọt Chung khảo Nhân tài Đất Việt 2023 của công ty Bóng đèn Phích nước Rạng Đông

Sản phẩm lọt Chung khảo Nhân tài Đất Việt 2023 của công ty Bóng đèn Phích nước Rạng Đông

“Nghiên cứu thiết kế mô đun điều khiển và truyền thông ứng dụng cho các thiết bị điện thông minh trong hệ sinh thái sản phẩm/dịch vụ Smart Home” – sản phẩm của Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông nằm trong số 19 đại diện xuất sắc được xướng danh vào vòng Chung khảo Giải […]

Phát động “Giải thưởng Nhân tài Đất Việt năm 2023”

Phát động “Giải thưởng Nhân tài Đất Việt năm 2023”

Ban tổ chức cho biết Giải thưởng Nhân tài Đất Việt năm 2023, các sản phẩm dự thi sẽ bao trùm lên nhiều lĩnh vực, được đánh giá theo 4 tiêu chí cơ bản và có thể nhận được giải thưởng giá trị lên tới 200 triệu đồng.