Trang chủ / Sản phẩm / Năm 2016 / Tên sản phẩm: Xây dựng hệ thống dữ liệu tập trung và mạng xã hội khoa học VNScholar

Tên sản phẩm: Xây dựng hệ thống dữ liệu tập trung và mạng xã hội khoa học VNScholar

10/10/2016

Lĩnh vực dự thi: Sản phẩm CNTT triển vọng

Sản phẩm là một mạng xã hội khoa học, chính vì vậy có thể được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau, đặc biệc trong lĩnh vực giáo dục, như các trường Cao đẳng, Đại học, Viện, Trung tâm nghiên cứu. Nó đóng vai trò như một cầu nối liên kết những nhà khoa học thuộc mọi chuyên ngành, mọi lĩnh vực, góp phần tạo ra nhiều sản phẩm có giá trị có thể ứng dụng rộng rãi trong đời sống, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân Việt Nam.

Các tính năng cơ bản của sản phẩm:

+ Cung cấp cho tất cả các Viện, Trường và các Trung tâm nghiên cứu một tài khoản quản lý riêng cho mỗi đơn vị. Điều này cho phép các tổ chức có thể quản lý, theo dõi các kết quả công bố của các nhà nghiên cứu thuộc đơn vị mình.

+ Thống kê, báo cáo, đánh giá thành tích khoa học của từng cá nhân, tập thể qua từng năm. Hệ thống có thể cho phép người quản lý của mỗi đơn vị truy xuất thông tin thành tích khoa học của mỗi đơn vị một cách nhanh chóng. Nhờ đó, các đơn vị có thể xem xét và đánh giá được tình trạng, chất lượng nghiên cứu của đơn vị mình so với những đơn vị khác nhằm nhận biết, khắc phục và đẩy mạnh hoạt động NCKH.

+ VNScholar đồng thời sẽ cung cấp một hệ thống tính điểm để xếp hạng, đánh giá mức độ ảnh hưởng đối với cộng đồng khoa học của các nhà khoa học trong hệ thống thông qua chất lượng của từng bài đăng, số lượt xem, số lượt tham khảo và trích dẫn. Thông qua việc đánh giá mức độ ảnh hưởng của các công trình khoa học, hệ thống sẽ đánh giá năng lực nghiên cứu của các tổ chức, đơn vị.

+ Đến với VNScholar, bên cạnh phương pháp nhập liệu văn bản thông thường, các nhà nghiên cứu có thể cập nhập thông tin khoa học của mình bằng nhiều cách khác nhau: nhập từ tập tin bibtext, tập tin pdf…Ngoài ra, các nhà khoa học có thể cung cấp đường dẫn đến kho dữ liệu khoa học chứa công trình nghiên cứu của mình (ResearchGate, ACM Digital Library, IEEE Xplore Digital Library,..) VNScholar sẽ phân tích dữ liệu tự động từ những địa chỉ đó.

+ Khi đăng tải các kết quả khoa học, người dùng có thể công bố toàn văn các công trình khoa học ở dạng các tập tin định dạng pdf, hệ thống VNScholar sẽ đọc và phân tích tập tin vừa được đăng tải lên, thực hiện một quá trình xử lý gồm nhiều công đoạn nhằm để bóc tách, trích xuất nội dung từ tập tin ra với mục đích kiểm tra dữ liệu, liên kết các bài viết được liệt kê trong phần tài liệu tham khảo đến đường dẫn chứa bài viết đó. Dựa vào số lượng bài viết được tham khảo và trích dẫn để tính điểm mức ảnh hưởng của tác giả.

+ Những nhà khoa học trong mạng xã hội VNScholar có thể tạo và in cho bản thân một bản sơ yếu lý lịch dựa vào dữ liệu có trong hệ thống. Bên cạnh đó, hệ thống hỗ trợ cho các nhà khoa học tổng hợp những công trình nghiên cứu của riêng mình theo từng loại và lưu dưới dạng tệp tin csv.

Nhóm tác giả: Nhóm KoT (Đại học Bách Khoa Đà Nẵng)

– Võ Nguyễn Lê Duy

– Trần Duy Hùng