Trang chủ / Giới thiệu (Page 6)
Giải pháp hành chính công VNPOST-PA đa tiện ích

Giải pháp hành chính công VNPOST-PA đa tiện ích

Được lựa chọn là một trong 5 sản phẩm số triển vọng vào vòng Chung khảo Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2018 lĩnh vực CNTT, giải pháp hành chính công VNPOST-PA đem lại nhiều tiện ích phục vụ người dân, doanh nghiệp, cơ quan hành chính Nhà nước và Bưu điện Việt Nam.

Bảo vệ, chia sẻ dữ liệu an toàn với 689Cloud

Bảo vệ, chia sẻ dữ liệu an toàn với 689Cloud

Bên cạnh việc nâng cấp hạ tầng công nghệ, các doanh nghiệp đặc biệt quan tâm đến vấn đề bảo mật, đặc biệt là bảo mật thông tin. Đây cũng chính là lý do để những dịch vụ như 689Cloud ra đời.