Trang chủ / Sản phẩm / Năm 2017 / Sản phẩm: Mô hình “Điện tử hóa kinh tế”

Sản phẩm: Mô hình “Điện tử hóa kinh tế”

18/10/2017

Lĩnh vực dự thi: Sản phẩm CNTT Kết nối, Di động

Sản phẩm ra đời để phục vụ cho doanh nghiệp Vinagroups hoạt động từ nằm 2004 kinh doanh từ mảng sản xuất, phân phối và bán lẻ truyền thống. Ý tưởng  từ việc khó khăn trong các khâu phân phối và bán lẻ hàng hóa vì tập trung nguồn lực quá nhiều khâu, thiếu công nghệ để quản trị, Sản phẩm ra đời để cung cấp công cụ cho doanh nghiệp quản trị, đồng thời quy hoạch chuyên môn hóa các khâu trong nên kinh tế, các đội nhóm tập trung phát huy hết thế mạnh của mình và phối hợp lại tạo ra mô hình “Điện Tử Hóa Kinh Tế” trên tư duy chia sẻ cùng phát triển.

– Sản phẩm do đội ngủ tự nghiên cứu và phát triển từ công nghệ đến mô hình.

– Là cách đi mới để làm kinh tế, giúp các nhà sản xuất truyền thống phát triển các kênh bán hàng và xây dựng thương hiệu bền vững.

Sản phẩm ứng dụng cho cả 3 đối tượng của nền kinh tế: Nhà sản xuất, người phân phối, người tiêu dùng, sản phẩm có thể phát triển Global.

Nhóm tác giả: Công ty CP Điện tử Kinh tế Việt Nam-VinaGroups

Phạm Xuân Huy