Trang chủ / Sản phẩm / Năm 2018 / Sản phẩm: Stringee – Nền tảng lập trình Voice, Video, SMS (Stringee – Communication APIs for Voice, Video, SMS)

Sản phẩm: Stringee – Nền tảng lập trình Voice, Video, SMS (Stringee – Communication APIs for Voice, Video, SMS)

25/10/2018

Stringee là nền tảng liên lạc cung cấp APIs, thư viện lập trình giúp các doanh nghiệp, lập trình viên có thể nhanh chóng tích hợp tính năng gọi điện Voice/Video, nhắn tin trực tiếp vào trong ứng dụng, websites của mình.

Stringee cung cấp 4 dịch vụ chính như sau:

Stringee Call APIs, cung cấp các tính năng gọi điện như:

-App-to-app: gọi điện trong ứng dụng của doanh nghiệp.

-App-to-phone: gọi điện từ ứng dụng ra số di động thông thường. Ví dụ ứng dụng telesales cho phép nhân viên gọi điện chăm sóc khách hàng từ ứng dụng hoặc website quản lý khách hàng (CRM).

-Phone-to-app: nhận cuộc gọi từ số điện thoại thông thường bằng ứng dụng. Ví dụ các hệ thống tổng đài có thể sử dụng Stringee Call APIs để cho phép nhân viên nhận cuộc gọi trên ứng dụng thay vì điện thoại bàn.

-Phone-to-phone: sử dụng số điện thoại mặt nạ để ẩn số điện thoại thực của người gọi và người nghe.

-Gọi tự động: Doanh nghiệp sử dụng APIs của Stringee để tạo các cuộc gọi tự động chăm sóc khách hàng, xác nhận đơn hàng, nhắc lịch…

Stringee Conference APIs, cung cấp tính năng gọi Voice, Video nhiều điểm cầu, ứng dụng trong các lĩnh vực như:

-Học trực tuyến

-Họp trực tuyến

-Khám bệnh trực tuyến

Stringee Messaging APIs, cung cấp tính năng chat trong ứng dụng, gửi tin nhắn SMS:

-Gửi SMS xác thực, chăm sóc khách hàng

-ChatBot trả lời tự động

Stringee Programmable Contact Center APIs, cung cấp APIs cho các doanh nghiệp có thể nhanh chóng tự xây dựng tổng đài chăm sóc khách hàng mà không cần mua của các bên thứ ba.

Thực trạng hiện này, đa phần các công ty sử dụng tổng đài chăm sóc khách hàng đều đi mua của các nhà cung cấp. Hệ thống tổng đài này thường tách biệt hoàn toàn so với các hệ thống sẵn có của doanh nghiệp như: CRM, ERP…Điều này gây ra những khó khăn trong quá trình sử dụng cho nhân viên của doanh nghiệp cũng như tạo ra trải nghiệm không tốt đối với khách hàng của doanh nghiệp.

Sử dụng Stringee Programmable Contact Center APIs để xây dựng tổng đài, ngoài việc vẫn có một tổng đài với đầy đủ nghiêp vụ như các tổng đài khác, các doanh nghiệp còn có thể làm chủ hoàn toàn tổng đài của mình, chỉnh sửa nó để phù hợp với các nghiệp vụ kinh doanh.

Nhóm tác giả: Công ty cổ phần Stringee

Nguyễn Bá Luân

Trần Tiến