Trang chủ / Sản phẩm / Năm 2017 / Sản phẩm: Hệ thống hỗ trợ nghiệp vụ Hội đồng Nhân dân các cấp

Sản phẩm: Hệ thống hỗ trợ nghiệp vụ Hội đồng Nhân dân các cấp

18/10/2017

Lĩnh vực dự thi: Sản phẩm CNTT Tiềm năng

Trong những năm qua, cùng với quá trình đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý đơn thư , quản lý nghiệp vụ hành chính(mời họp, lên lịch công tác, lịch tiếp xúc cử tri), quản lý công việc, quản lý chất vấn, quản lý tình hình trả lời kiến nghị của cử tri trong hoạt động của HĐND ở các cấp đã từng bước được cải tiến, có nhiều tiến bộ, có thêm nhiều công cụ và hình thức để chỉ đạo, điều hành, trao đổi thông tin với chất lượng, hiệu quả ngày càng được nâng cao.

Tuy nhiên, một trong những yếu kém, bất cập phổ biến hiện nay là tình trạng lạm dụng quá nhiều văn bản, giấy tờ hành chính trong quan hệ giải quyết công việc; in ấn, sao chụp và gửi văn bản, tài liệu tuỳ tiện, lãng phí, gây nhiều khó khăn, phức tạp, phiền hà về thủ tục hành chính, tác động tiêu cực đến hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành , giải quyết công việc và giám sát của các cơ quan hành chính.

Tình trạng trên cũng xảy ra ở HĐND tỉnh Đắk. Với tình hình như trên, chúng tôi đã nghiên cứu và thực hiện đề tài “Hệ thống hỗ trợ nghiệp vụ Hội đồng Nhân dân các cấp”.

Các tính năng của sản phẩm

Phân hệ Hệ thống

Phân hệ Danh mục

Phân hệ Điều hành cuộc họp

Phân hệ Điều hành kỳ họp

Phân hệ Quản lý đơn thư

Phân hệ Lịch công tác

Phân hệ Tiếp xúc cử tri

Điều hành công việc

Phân hệ Thống kê Báo cáo

Nhóm tác giả: Trung tâm Công nghệ Thông tin – VNPT Đắk Lắk

Y Duy Byă

Lục Trọng Hiếu

Đàm Minh Hữu

Nguyễn Đức Hòa

Hà Thành Chung

Phan Quốc Hậu

Nguyễn Quang Huy

Bùi Văn Phúc

Nguyễn Bá Vị

Đinh Văn Thịnh