Trang chủ / Sản phẩm / Năm 2017 / Sản phẩm: Hệ thống ứng dụng quản lý trang trại nuôi trồng thủy sản AMS

Sản phẩm: Hệ thống ứng dụng quản lý trang trại nuôi trồng thủy sản AMS

18/10/2017

Lĩnh vực dự thi: Sản phẩm CNTT Kết nối, Di động

Hệ sinh thái ứng dụng xây dựng trên hai nền tảng là: web (admin) và mobile app (hỗ trợ android và ios), mô phỏng lại quy trình làm việc của doanh nghiệp nuôi trồng thủy hải sản như tôm, cá. Cho phép tương tác 2 chiều giữa quản lý và nhân viên kỹ thuật dựa trên số liệu thực tại thời gian thực.

Tất cả chức năng đều được phát triển mới, không sử dụng trên bất kỳ sản phẩm có sẵn nào khác. Bao gồm:

– Trang web admin dành cho quản lý có các tính năng lưu trữ và hiển thi ̣thông tin:

Tài sản doanh nghiệp

Thông tin và phân quyền người dùng

Thông tin các vùng nuôi, ao nuôi, thức ăn, sức khỏe tôm cá,…

Các tool thống kê, dự báo sản lượng và chất lượng môi trường

Gửi báo cáo định kỳ một cách tự động đến các địa chỉ email tạo sẵn.

– Mobile app (android, ios): Có 2 module chính: Module dùng cho quản lý và module dành cho nhân viên kỹ thuật. Một module phụ khác là “Oder thức ăn thủy sản” kết nối nhân viên kỹ thuật với quản lý kho (không mô tả trong bài dự thi để giản lược hóa nội dung trình bày).

Module dành cho nhân viên kỹ thuật có các tính năng:

– Cho phép nhân viên kỹ thuật nhập công việc đã thực hiện, thông số ao nuôi hàng ngày và tương tác với quản lý trang trại qua app (lượng thức ăn, lượng tôm cá hao hụt hàng ngày, size tôm – cá hiện tại, sản lượng dự báo hiện tại, thông số môi trường quan trắc,…). Từ đó số hóa toàn bộ dữ liệu quản lý, thay thế cho việc ghi chép nhật ký hàng ngày.

– Cho phép order thức ăn hàng ngày với kho giảm thời gian chờ đợi.

– Cho phép nhân viên kỹ thuật xem các thông số về lịch sử ao nuôi đến hiện tại (ngày thả giống, số lượng con giống, size cá hiện tại, hệ số thức ăn FCR,…).

Module dành cho quản lý có tính năng:

– Cho phép quản lý trang trại xem thông tin về ao nuôi (size tôm – cá, hệ số thức ăn, tổng lượng thức ăn, chất lượng môi trường, dịch bệnh…) vụ nuôi, các số liệu về môi trường, dịch bệnh chi tiết với đồ thi ̣biến trình các thông số theo thời gian thực.

– Cho phép quản lý trang trại theo dõi nhân viên kỹ thuật có làm việc đúng quy trình kỹ thuật hay không.

– Tính toán dự báo sản lượng, size tôm – cá theo thời gian và hiển thi ̣bằng đồ thi ̣ trực quan.

– Cho phép quản lý trang trại ra mệnh lệnh kỹ thuật trực tiếp trên app đến từng nhân viên kỹ thuật cụ thể. Từ đó có thể quản lý trang trại từ xa, ứng phó nhanh với các sự cố tiềm tàng.

Nhóm tác giả: Công ty TNHH MTV Giải Pháp Công Nghệ và Sáng Tạo  AMS

Dương Văn Lăng

Đoàn Văn Cường