Trang chủ / Sản phẩm / Năm 2018 / Sản phẩm: Trang web biên bản thanh toán (nham.vn/bienbanv1.html)

Sản phẩm: Trang web biên bản thanh toán (nham.vn/bienbanv1.html)

02/11/2018

Sản phẩm tích hợp được các công nghệ nhận dạng giọng nói mới nhất, xử lý được các cách diễn đạt khác nhau. Cho phép xóa các item không đúng và thông tin này sẽ được gửi báo lại để trang web cập nhật lần sau. Các cách diễn đạt của người dùng mà ứng dụng không hiểu, sẽ được lưu lại gửi về nhóm phát triển.

Hoàn cảnh ra đời nhằm ứng dụng tiến bộ của việc nhận dạng văn bản nói tiếng Việt trên di động (Android, iOS). Ý tưởng xuất phát từ việc kiểm tra hóa đơn (ăn uống, đi chợ, đi siêu thị,…) mất nhiều thời gian và khó khăn. Sản phẩm nhằm tiết kiệm thời gian của những người cần kiểm tra, kiểm soát chi phí thường xuyên (đi chợ, ăn uống,…). Ngoài ra, có thể lưu lại thông tin này trên đám mây (qua email) để rà soát lại.

Sản phẩm nhằm phân tích câu nói tự nhiên đã được Gooogle Android hay iOS chuyển thành văn bản, hoặc do người dùng nhập văn bản trực tiếp (theo ngôn ngữ tự nhiên). Các câu nói liên quan đến biên bản thanh toán thường không có chuẩn hóa.

Ngoài ra, đặc điểm các câu nói này là không có dấu chấm (.) hay phẩy (,).

Tiếng nói phụ thuộc vào vùng miền, ví dụ 1 kg gạo, 1 ký gạo…

Số cũng mang tính vùng miền: 2 cân mốt, 3 lạng tư…

Các biên bản có thể sai do đó khoản này phải được tính toán để có thể bỏ ra hoặc cập nhật.

Có thể bổ sung số để biên bản hoàn chỉnh.

Biên bản được gửi lại vào email để tiện tra cứu.

Các lỗi có thể được gửi feedback cho nhóm phát triển để cập nhật.

Sản phẩm viết bằng Javascript gọn nhẹ, thuận tiện cho người dùng không phải cài đặt.

Ngoài ra ứng dụng chạy trên nền tảng lấy dữ liệu từ google API và iOS nên phải có tính cập nhật thường xuyên khi các API này thay đổi thì ứng dụng phải cập nhật kịp thời.

Tác giả:

Trần Quang Thịnh