Trang chủ / Sản phẩm / Năm 2017 / Sản phẩm: Ứng dụng di động Quản lý vi phạm trật tự đô thị trên địa bàn (APP SAFE CITY)

Sản phẩm: Ứng dụng di động Quản lý vi phạm trật tự đô thị trên địa bàn (APP SAFE CITY)

20/10/2017

Lĩnh vực dự thi: Sản phẩm CNTT Kết nối, Di động

Quản lý đô thị đóng một vai trò rất quan trọng trong việc phát triển đô thị bền vững trong đó trách nhiệm của các cấp chính quyền trong công tác đảm bảo trật tự đô thị là một nội dung quan trọng đảm bảo quản lý đô thị hiệu quả. Trên thực tế trật tự xây dựng đô thị còn rất phức tạp (ùn tắc giao thông, lấn chiếm vỉa hè, xây dựng sai phép, quảng cáo bừa bãi, thiếu chỗ để xe…) mà nguyên nhân sâu xa xuất phát trong công tác quản lý điều hành, không sát sao thiếu giám sát, dẫn đến những hậu quả khôn lường trong công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị.

Ứng dụng App Mobile Quản lý vi phạm trật tự đô thị trên địa bàn (gọi tắt là App Safe City) được phát triển nhằm mục đích:

– Tạo sự thuận lợi cho người dân thông báo tức thời các vi phạm trong lĩnh vực trật tự đô thị trên địa bàn cho cơ quan chính quyền.

– Hỗ trợ cán bộ và phòng quản lý đô thị trong việc nắm bắt, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm trên địa bàn.

– Hỗ trợ cơ quan giám sát và lãnh đạo có thể theo dõi, giám sát tình hình vi phạm và xử lý trật tự đô thị trên địa bàn.

Các tính năng cơ bản của sản phẩm:

Sản phẩm bao gồm 2 ứng dụng

Ứng dụng trên thiết bị di động: hỗ trợ cán bộ quản lý trật tự đô thị có thể lưu thông tin các trường hợp vi phạm với dữ liệu tọa độ và hình ảnh giúp lưu trữ và hỗ trợ xử lý tập trung.

Ngoài cách thức phát hiện và xử lý vi phạm truyền thống của các cán bộ quản lý trật tự đô thị, ứng dụng còn hỗ trợ người dân có cài đặt ứng dụng thông báo các trường hợp vi phạm về trung tâm xử lý trật tự đô thị.

Tính năng cơ bản:

Giới thiệu hệ thống và các điều khoản cam kết.

Chụp ảnh và ghi nhận tọa độ địa điểm.

Gửi tin báo các trường hợp vi phạm đến trung tâm giám sát.

Người dân cập nhật thông tin bản thân.

Hệ thống tiếp nhận thông báo tập trung: tại phòng trực ban cho phép cán bộ trực ban tiếp nhận các thông báo từ người dân theo thời gian thực. Với các dữ liệu về tọa độ vị trí vi phạm được hiển thị trên bản đồ thành phố và hình ảnh liên quan được gửi kèm, cho phép cán bộ trực ban có các quyết định xử lý trực tiếp hoặc cử cán bộ xuống hiện trường giải quyết.

Tính năng cơ bản:

Tiếp nhận tin báo theo thời gian thực (âm thanh và hình ảnh).

Thể hiện danh sách tin báo và bản đồ vị trí xảy ra sự cố.

Chọn tin báo và xử lý bao gồm:

– Xem nội dung và hình ảnh gởi đến.

– Xem vị trí camera xung quanh.

– Xem hình ảnh từng camera.

– Chuyển cho đơn vị xử lý tại hiện trường.

– Chuyển các cơ quan chuyên trách hỗ trợ .

Cập nhật kết quả xử lý.

Nhóm tác giả: VNPT TP. Hồ Chí Minh

Nguyễn Cao Văn

Tô Hoài Nhân

Lương Thế Đạt