Trang chủ / Sản phẩm / Năm 2018 / Sản phẩm: Giải pháp hành chính công VNPOST-PA

Sản phẩm: Giải pháp hành chính công VNPOST-PA

25/10/2018

Giải pháp hành chính công VNPOST-PA mang tính thực tiễn, phù hợp với xu hướng cải cách hành chính, lấy Người dân và Doanh nghiệp là trung tâm để phục vụ theo xu hướng xây dựng Chính phủ kiến tạo.

Để đẩy nhanh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính, thực hiện kết nối mạng thông tin phục vụ việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Tổng công ty Bưu điện Việt Nam xây dựng Giải pháp hành chính công VNPOST-PA để đạt được các mục tiêu:

-Đối với xã hội: tiết kiệm thời gian, chi phí cho người dân và xã hội, giảm thiểu số lượt người dân tham gia giao thông, tránh gây ùn tắc giao thông.

-Đối với cơ quan hành chính: Giảm chi phí hoạt động, tinh giản được biên chế, hạn chế phiền hà cho người dân, giảm bớt áp lực với các bộ phận nhận và trả kết quả, tạo điều kiện để cán bộ tập trung chuyên môn, nâng cao hiệu quả, phục vụ người dân ngày càng tốt hơn, giúp lành mạnh hoá các thủ tục hành chính.

-Đối với Bưu điện Việt Nam: Thực hiện được nhiệm vụ về tham gia cải cách hành chính, khai thác tối đa và phát huy được hiệu quả mạng Bưu chính công ích do Nhà nước đầu tư.

-Cung cấp công cụ quản lý tập trung cơ quan hành chính công và các thủ tục hành chính.

-Cung cấp cho giao dịch viên công cụ để tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính công, tra cứu các thủ tục, thành phần hồ sơ, cước dịch vụ và lệ phí của từng thủ tục hành chính.

-Cung cấp cho bưu cục đầu mối công cụ để bàn giao hồ sơ, lệ phí với cơ quan hành chính.

-Cung cấp công cụ kiểm tra, giám sát về tình trạng bưu gửi, hồ sơ tạo điều kiện thuận tiện cho việc xử lý, tra cứu.

-Cung cấp công cụ báo cáo thống kê về tình trạng bưu gửi, báo cáo thu chi, báo cáo thống kê về hồ sơ và lệ phí, báo cáo hoạt động dịch vụ và quản lý dịch vụ.

-Nâng cao chất lượng dịch vụ; giảm thiểu thời gian tác nghiệp trong các khâu khai thác, vận chuyển. Mang lại hiệu quả trong sản xuất của Tổng công ty cũng như góp phần phục vụ người dân, doanh nghiệp một cách tốt nhất.

Nhóm tác giả: Tổng công ty Bưu điện Việt Nam

Bùi Quốc Bảo

Mai Thành Huyên

Vũ Tiến Hưng

Nguyễn Lương Hạnh

Kiều Trung Hiếu

Trần Mạnh Đức

Hoàng Trung

Kim Hoàng Nam

Trịnh Văn Thắng