Trang chủ / Sản phẩm / Năm 2018 / Sản phẩm: Phần mềm chăm sóc sức khỏe HiCare

Sản phẩm: Phần mềm chăm sóc sức khỏe HiCare

31/10/2018

Sản phẩm phục vụ chuyên ngành y tế trong việc chăm sóc sức khỏe toàn dân, được nghiên cứu, xây dựng theo xu hướng quốc tế hóa ngay từ đầu vì vậy phạm vi áp dụng không chỉ trong phạm vi một quốc gia. Các dữ liệu được xây dựng theo chuẩn quốc tế vì vậy phần mềm hoàn toàn có khả năng ứng dụng toàn cầu.

Ý tưởng ra đời với mục đích:

Xây dựng một phần mềm quản lý chăm sóc y tế tích hợp các giải pháp ứng dụng công nghệ 4.0 trong việc xây dựng và sử dụng hồ sơ y tế điện tử công dân nhằm khắc phục những hạn chế nêu trên với những nội dung cơ bản:

Ứng dụng công nghệ 4.0 trong việc xây dựng hồ sơ và sơ cơ sở dữ liệu y tế điện tử công dân, bao gồm hồ sơ điện tử cá nhân (HSĐT), hồ sơ y tế điện tử (viết tắt HSYTĐT) và hồ sơ dữ liệu y tế điện tử (viết tắt hồ sơ DLYTĐT) được xây dựng và lưu trữ trên hệ thống. Trong đó HSYTĐT và hồ sơ DLYTĐT được tích hợp vào HSĐT để quản lý thống nhất. Các dữ liệu luôn luôn sẵn sàng cho việc cập nhật, truy xuất sử dụng. Với việc ứng dụng công nghệ 4.0 đảm bảo dữ liệu được xây dựng chính xác tuyệt đối “Đúng người đúng dữ liệu”.

-Ứng dụng công nghệ 4.0 trong việc bảo mật truy cập, truy xuất hồ sơ y tế điện tử: Việc sử dụng ứng dụng 4.0 giúp cho việc cập nhật, truy xuất dữ liệu được dễ dàng, thuận tiện, kịp thời nhưng vẫn đảm bảo tính bảo mật của dữ liệu theo quy định.

-Ứng dụng công nghệ 4.0 trong việc xây dựng phần mềm chăm sóc y tế theo định dạng ứng dụng (App) trên nền tảng thiết bị cố định/di động thông minh qua các mạng truyền dẫn thông thường nhằm đem lại những dịch vụ chăm sóc y tế tốt nhất, thuận tiện nhất, hiệu quả nhất dành cho người dân.

Mục đích cốt lõi của phần mềm:

-Xác định và xây dựng được hồ sơ dữ liệu chính xác tuyệt đối cho từng cá nhân – đây là nn tng cốt lõi để xây dựng lĩnh vực y tế trong thời đại 4.0.

-Xây dựng được cơ chế cập nhật, lưu trữ, truy xuất dữ liệu y tế liên tục nhưng vẫn đảm bảo bảo mật thông tin – Là yếu tsng còn ca phn mm.

-Xây dựng được cơ chế sử dụng dữ liệu trong các ứng dụng của phần mềm. Xác lập được cơ sở pháp lý chính xác trong tất cả các quan hệ giao dịch qua phần mềm của các bên tham gia – Đây là yếu ttn ti và phát trin ca phn mm.

-Xây được được cơ sở dữ liệu toàn dân về y tế phục vụ cho người dân và công tác quản lý, quy hoạch nhà nước – Đây là yếu tquc tế hóa ca phn mm.

Nhóm tác giả: Nhóm HiCare

Nguyễn Văn Hải

Tống Tô Giang

Lê Phước Gia Thịnh

Phạm Mai Anh

Nguyễn Thị Lệ Thủy