Trang chủ / Sản phẩm (Page 4)
Sản phẩm: Hệ thống Quản lý đất đai trực tuyến web-base kết hợp công nghệ điện toán đám mây, Gis mã nguồn mở và mã phản hồi nhanh QrCode (LandWeb)

Sản phẩm: Hệ thống Quản lý đất đai trực tuyến web-base kết hợp công nghệ điện toán đám mây, Gis mã nguồn mở và mã phản hồi nhanh QrCode (LandWeb)

Hệ thống Quản lý đất đai trực tuyến web-base kết hợp công nghệ điện toán đám mây, Gis mã nguồn mở và mã phản hồi nhanh QrCode (LandWeb) đã tăng hiệu quả chất lượng công tác chuyên môn, tăng tính tiếp cận công nghệ và ứng dụng hiệu quả phần mềm phục vụ công tác quản lý nhà nước lĩnh vực quản lý đất đai.

Sản phẩm: Trợ lý ảo thông minh trợ giúp sinh viên (PTIT-Chatbot)

Sản phẩm: Trợ lý ảo thông minh trợ giúp sinh viên (PTIT-Chatbot)

Trợ lý ảo thông minh trợ giúp sinh viên (PTIT-Chatbot) ra đời với mục đích hỗ trợ sinh viên mới trong các trường đại học, cao đẳng một cách tốt nhất về các vấn đề trong khuôn viên trường cũng như đời sống để các em có những bước chuẩn bị tốt nhất khi bước chân vào môi trường học tập mới.

Sản phẩm: Trang web chơi đàn piano và typing

Sản phẩm: Trang web chơi đàn piano và typing

Sản phẩm kết hợp giữa chơi piano và học typing. Khi chơi piano xong thì có thể chọn các bài học có các ký tự trong bản nhạc đã chơi. Khi học typing các ký tự nào có thể tìm các bản nhạc có nhiều ký tự liên quan đến bài học typing.

Sản phẩm: Xây dựng phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu hoạt động sản xuất giống thủy sản

Sản phẩm: Xây dựng phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu hoạt động sản xuất giống thủy sản

Phần mềm là công cụ quản lý nhà nước đối với hoạt động sản xuất giống thủy sản. Thống nhất mô hình và tổ chức hoạt động của công tác giải quyết thủ tục hành chính trên cơ sở sử dụng hệ thống phần mềm Quản lý hoạt động sản xuất giống thủy sản; đảm bảo quản lý chặt chẽ cở sở, doanh nghiệp sản xuất giống thủy sản; đồng thời phục vụ tốt công tác quản lý nuôi trồng thủy sản.