Trang chủ / Sản phẩm (Page 6)
Sản phẩm: Giải pháp hành chính công VNPOST-PA

Sản phẩm: Giải pháp hành chính công VNPOST-PA

Giải pháp hành chính công VNPOST-PA mang tính thực tiễn, phù hợp với xu hướng cải cách hành chính, lấy Người dân và Doanh nghiệp là trung tâm để phục vụ theo xu hướng xây dựng Chính phủ kiến tạo.

Sản phẩm: Mạng phân phối và xử lý hình ảnh thông minh Trixabyte

Sản phẩm: Mạng phân phối và xử lý hình ảnh thông minh Trixabyte

Sản phẩm không chỉ là một hệ thống được áp dụng trực tiếp vào công việc mà còn là tích hợp cũng như tiền đề để thúc đẩy nhanh quá trình phát triển sản phẩm công nghệ có liên quan xử lý, lưu trữ và truyền tải hình ảnh thông qua mạng Internet.

Sản phẩm: SHub – Nền tảng hỗ trợ phát triển giáo dục

Sản phẩm: SHub – Nền tảng hỗ trợ phát triển giáo dục

Trong quá trình học tập Đại học, nhóm tác giả nhận thấy sinh viên còn chưa có hệ thống công nghệ thông hỗ trợ toàn diện các nhu cầu hay các thủ tục hành chính ở nhà trường. Hệ thống CNTT ở các trường Đại học còn sơ xài, chưa đáp ứng được nhu cầu của sinh viên. Các hệ thống chưa được hoàn chỉnh và tính đồng bộ giữa các bộ phận với nhau còn chưa có.

Sản phẩm: Xây dựng phần mềm quản lý thông tin tàu cá

Sản phẩm: Xây dựng phần mềm quản lý thông tin tàu cá

Phần mềm là công cụ quản lý nhà nước trong việc quản lý thông tin tàu cá trong tỉnh. Thống nhất mô hình và tổ chức hoạt động của công tác giải quyết thủ tục hành chính trên cơ sở sử dụng phần mềm Quản lý thông tin tàu cá; đảm bảo quản lý chặt chẽ thông tin tàu cá.