Trang chủ / Hỏi đáp (Page 3)
Cách thức tham dự Giải thưởng NTĐV trong lĩnh vực CNTT?

Cách thức tham dự Giải thưởng NTĐV trong lĩnh vực CNTT?

Ban Tổ chức cho biết cách thức tham dự Giải thưởng NTĐV trong lĩnh vực CNTT? Trả lời: Bước 1: * Hoàn thành Bộ hồ sơ bao gồm: – Bản đăng ký theo mẫu có chữ ký hợp lệ của tác giả, nhóm tác giả (bắt buộc). Chú ý: Do các sản phẩm dự thi […]