Trang chủ / Hỏi đáp / Hiện nay ở VIỆT NAM có rất nhiều Giải thưởng về CNTT khác nhau, theo đánh giá chủ quan của chú Nguyễn Long thì chú đánh giá thế nào về Giải thưởng này, Giải thưởng này có được gọi là Giải thưởng uy tín về CNTT như BTC đang quảng bá không?

Hiện nay ở VIỆT NAM có rất nhiều Giải thưởng về CNTT khác nhau, theo đánh giá chủ quan của chú Nguyễn Long thì chú đánh giá thế nào về Giải thưởng này, Giải thưởng này có được gọi là Giải thưởng uy tín về CNTT như BTC đang quảng bá không?

10/09/2012
Hiện nay ở VIỆT NAM có rất nhiều Giải thưởng về CNTT khác nhau, theo đánh giá chủ quan của chú Nguyễn Long thì chú đánh giá thế nào về Giải thưởng này, Giải thưởng này có được gọi là Giải thưởng uy tín về CNTT như BTC đang quảng bá không?

.