Trang chủ / Sản phẩm / Năm 2014 / Phần mềm sinh ra Phần mềm (tGencode)

Phần mềm sinh ra Phần mềm (tGencode)

23/04/2015
Phần mềm sinh ra Phần mềm (tGencode)

Lĩnh vực dự thi: Phần mềm Nội dung dự thi: Sản phẩm CNTT Thành công Khu vực đăng ký: Miền Nam Thành viên thứ nhất: Nguyễn Đình Tâm Sinh năm: 1982 Địa chỉ: 58 Lê Trung Đình, Thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam Thành viên thứ hai: Nguyễn Anh Tuấn Sinh năm: 1987 Địa […]

Lĩnh vực dự thi: Phần mềm

Nội dung dự thi: Sản phẩm CNTT Thành công

Khu vực đăng ký: Miền Nam

Thành viên thứ nhất: Nguyễn Đình Tâm

Sinh năm: 1982

Địa chỉ: 58 Lê Trung Đình, Thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

Thành viên thứ hai: Nguyễn Anh Tuấn

Sinh năm: 1987

Địa chỉ: 58 Lê Trung Đình, Thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

Thành viên thứ ba: Trương Công Đức

Sinh năm: 1990

Địa chỉ: 58 Lê Trung Đình, Thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

Mô tả các tính năng cơ bản của sản phẩm: Phần mềm tGencode dùng để sinh ra phần mềm sau khi có thiết kế cơ sở dữ liệu mà không cần phải lập trình nhiều.

Ví dụ: Xây dựng phần mềm quản lý Nhân khẩu

– Thiết kế cơ sở dữ liệu cho phần mềm quản lý nhân khẩu

– Dùng iGencode kết nối với cơ sở dữ liệu này và sinh ra phần mềm Quản lý Nhân khẩu chỉ trong khoảng 1 ngày là có được phần mềm với đầy đủ các tính năng cơ bản.

– Có video giới thiệu đi kèm.