Trang chủ / Sản phẩm / Năm 2010 / Phần mềm từ điển Anh – Việt nguyên ngành Thú y (Vetdict)

Phần mềm từ điển Anh – Việt nguyên ngành Thú y (Vetdict)

10/09/2012
Phần mềm từ điển Anh – Việt nguyên ngành Thú y (Vetdict)

Thí sinh dự thi: Nguyễn Thị Thơ Mây (Trưởng nhóm) Ngày sinh: 8/2/1989 Đ/C: ĐH Nông nghiệp HN Email: thomay.hn@gmail.com ; nttmay@hue.edu.vn Thành viên thứ 2: Đinh Thế Duy Ngày sinh: 5/5/1988 Đ/C: ĐH Nông nghiệp HN Email: dtduy@hue.edu.vn Thành viên thứ 3: Nguyễn Huy Thao Ngày sinh: 10/8/1987 Đ/C: ĐH Nông nghiệp HN Email: […]

Thí sinh dự thi: Nguyễn Thị Thơ Mây (Trưởng nhóm)
Ngày sinh: 8/2/1989
Đ/C: ĐH Nông nghiệp HN
Email:
thomay.hn@gmail.com ; nttmay@hue.edu.vn

Thành viên thứ 2: Đinh Thế Duy
Ngày sinh: 5/5/1988
Đ/C: ĐH Nông nghiệp HN
Email:
dtduy@hue.edu.vn

Thành viên thứ 3: Nguyễn Huy Thao
Ngày sinh: 10/8/1987
Đ/C: ĐH Nông nghiệp HN
Email:
ntthao@hue.edu.vn

Thành viên thứ 4: Đinh Huy Tưởng
Ngày sinh: 19/4/1987
Đ/C: ĐH Nông nghiệp HN
Email:
dhuong@hue.edu.vn

Thành viên thứ 5: Nguyễn Thị Huế
Ngày sinh: 24/4/1988
Đ/C: ĐH Nông nghiệp HN
Email:
nguyenhue244@gmail.com

Lĩnh vực của sản phẩm dự thi: Giải pháp mạng và Tích hợp công nghệ
Nội dung dự thi: Có tiềm năng ứng dụng

Mô tả sản phẩm: Vetdict là phần mềm đầu tiên phục vụ riêng cho lĩnh vực Thú y, giúp nâng cao hiệu quả nghiên cứu, giảm chi phí, thời gian và công sức (khi không có từ điển)…

Website chứa sản phẩm: http://vedict.com

Xem nhiều